Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic integrada per:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya
COL·LABORA:
ASINCA, Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques
ACE : Associació de Consultors d'Estructures

Pl. Gal·la Placídia, 32
08006 Barcelona
T.93 416 16 04
E. info@tatcat.com
 


Què és la Concòrdia d'Obra?


És el primer procediment arbitral especialment destinat a resoldre els conflictes tècnics que es poden produir durant l'execució d'una obra. Aquest procediment permet que l’àrbitre, un expert de reconegut prestigi, resolgui en un termini d’un mes, de manera definitiva i amb total validesa jurídica, els conflictes de caràcter tècnic que es plantegin entre les parts vinculades per un contracte d'obra (des dels plànols de l’obra fins els darrers acabats).

Quins avantatges presenta?

És un procediment ràpid (es resol en un mes)
No paralitza l'obra
Minimitza les despeses
No requereix les figures de l'advocat i el procurador
És arbitrat per un expert tècnic
Té total validesa jurídica

Com funciona?

Si durant l’execució d'una obra apareixen controvèrsies de caràcter tècnic, les parts implicades poden sol•licitar al Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) l'arbitratge, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

a) Que la controvèrsia sigui per qüestions tècniques.

b) Que ambdues parts hagin pactat expressament la submissió a aquest procediment.

En cap cas podran ésser objecte d'aquest procediment les discrepàncies d'interpretació de les clàusules o les controvèrsies de contingut jurídic d'un contracte.

Cal tenir present que el 90% de les discrepàncies que apareixen durant l’execució d'una obra tenen un component bàsicament tècnic.

 

  Concòrdia d’Obra : Pl. Gal·la Placídia, 32 08006 Barcelona / T.93 416 16 04 / E. info@tatcat.com / Nota Legal / By Anunzia
www.tatcat.com http://www.coleconomistes.comhttp://www.caminscat.comhttp://www.eic.cathttp://www.ccoc.eshttp://www.coac.net